Ibuprofen Dr.Max, 400 mg, 20 kapsułek

15,99 

Opis

Ibuprofen Dr. Max zawiera substancję czynną ibuprofen. Należy do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). NLPZ łagodzą dolegliwości zmieniając odpowiedź organizmu na ból, obrzęk i wysoką temperaturę.

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ibuprofenu nie wolno przyjmować w okresie ostatnich 3 miesięcy ciąży, ponieważ może powodować poważne zaburzenia serca, płuc i nerek u nienarodzonego dziecka. Stosowany pod koniec ciąży może powodować skłonności do krwawień u matki i dziecka oraz osłabiać siłę skurczów macicy, opóźniając początek porodu.
Lek Ibuprofen Dr. Max stosuje się w pierwszych 6 miesiącach ciąży wyłącznie po konsultacji z
lekarzem i tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne.

Ibuprofen pojawia się w mleku matki w bardzo małej ilości, a karmienie piersią zwykle nie musi być
przerywane podczas krótkotrwałego przyjmowania. Jeśli jednak zalecane jest dłuższe leczenie, należy rozważyć wcześniejsze odstawienie od piersi.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek jest przeznaczony wyłącznie do krótkotrwałego stosowania. Należy przyjmować najniższą skuteczną dawkę przez najkrótszy czas niezbędny do złagodzenia objawów.
Dorośli i młodzież o masie ciała od 40 kg (12 lat i więcej):
Zalecana dawka to 400 mg (1 kapsułka), w razie potrzeby do 3 razy dziennie. Należy zachować odstęp co najmniej 6 godzin pomiędzy dawkami 400 mg (1 kapsułka). Nie należy przyjmować więcej niż 1200 mg (3 kapsułki) w ciągu 24 godzin.
W leczeniu migrenowego bólu głowy zalecana dawka to 1 kapsułka 400 mg w pojedynczej dawce. W razie potrzeby należy przyjmować dawkę 400 mg (1 kapsułka) w odstępach od 4 do 6 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 1200 mg (3 kapsułki) w ciągu 24 godzin.
Jeśli u dorosłych lek jest stosowany przez ponad 3 dni w przypadku migrenowego bólu głowy lub gorączki lub przez ponad 4 dni w leczeniu bólu lub jeśli objawy nasilą się, należy skonsultować się z lekarzem. Jeśli u młodzieży (w wieku 12 lat i powyżej) ten lek jest stosowany przez ponad 3 dni lub w przypadku nasilenia objawów należy skonsultować się z lekarzem.

Dystrybutor

Dr.Max Sp. z o.o.,
ul. Krzemieniecka 60 a,
54-613 Wrocław

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego mogą one wystąpić.
Działania niepożądane można zminimalizować stosując lek w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów. Osoby w wieku podeszłym stosujące ten lek są bardziej narażone na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
Przyjmowanie takich leków jak Ibuprofen Dr. Max może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.
Niektóre z wymienionych poniżej działań niepożądanych występują rzadziej, gdy maksymalna dawka dobowa wynosi 1200 mg w porównaniu z terapią dużymi dawkami u pacjentów z reumatyzmem.
Jeśli pacjent stwierdzi, że występują u niego jakiekolwiek z poniższych objawów lub działań
niepożądanych powinien zaprzestać przyjmowania leku i natychmiast zgłosić się do lekarza:
• wrzody żołądka lub jelit, którym czasem może towarzyszyć krwawienie i perforacja, wymiotowanie krwią lub smoliste stolce (często: mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów);
• choroba nerek objawiająca się krwią w moczu, może to być związane z niewydolnością nerek
(niezbyt często: może wystąpić u 1 na 100 pacjentów);
• silna reakcja alergiczna (bardzo rzadko: może występować u 1 na 10 000 osób), z takimi objawami jak:
− trudności w oddychaniu lub niewyjaśniony świszczący oddech,
− zawroty głowy lub szybsze bicie serca,
− obniżenie ciśnienia krwi prowadzące do wstrząsu,
− obrzęk twarzy, warg lub gardła.
• wysypka skórna potencjalnie zagrażająca życiu objawiająca się nasilonym występowaniem pęcherzy i krwawieniem z warg, okolicy oczu, jamy ustnej, nosa i narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona) lub poważna reakcja skórna, która rozpoczyna się pojawieniem się bolesnych czerwonych miejsc, następnie dużych pęcherzy a kończy się łuszczeniem się płatów skóry.
Towarzyszy jej gorączka i dreszcze, ból mięśni oraz ogólnie złe samopoczucie (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka) (bardzo rzadko: może wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów);
• czerwona, łuszcząca się wysypka z guzkami pod skórą i pęcherzami zlokalizowanymi głównie na fałdach skóry, tułowiu i kończynach górnych, którym towarzyszy gorączka na początku leczenia (ostra uogólniona osutka krostkowa).
• ciężka reakcja skórna, która może pojawić się u okolicach jamy ustnej lub innych części ciała z objawami takimi jak: czerwone, często swędzące krosty, podobne do wysypki podczas odry, które pojawiają się na kończynach i czasem na twarzy i innych częściach ciała. Krosty mogą zmieniać się w pęcherze lub mogą rozwijać się tworząc duże, czerwone punkty z bladym środkiem. Reakcji skórnej towarzyszy gorączka, ból gardła, ból głowy i (lub) biegunka (bardzo rzadko: może wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów);
• silne łuszczenie lub „schodzenie” skóry (bardzo rzadko: może wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów);
• zapalenie trzustki z towarzyszącym ostrym bólem w górnej części brzucha, często z nudnościami i wymiotami (bardzo rzadko: może wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów);
• nudności, wymioty, utrata apetytu, ogólnie złe samopoczucie, gorączka, swędzenie, zażółcenie skóry i białkówek oczu, jasne stolce, mocz o ciemnym zabarwieniu, które mogą być objawem niewydolności wątroby lub nerek (bardzo rzadko: może wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów);
• choroby serca, którym towarzyszy płytki oddech oraz obrzęk stóp i nóg spowodowane gromadzeniem się płynów (niewydolność serca) (bardzo rzadko: może wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów);
• aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (zapalenie okolic mózgu lub rdzenia kręgowego, któremu towarzyszą objawy takie jak gorączka, nudności, wymioty, ból głowy, sztywny kark i bardzo duża nadwrażliwość na jasne światło oraz zaburzenia świadomości)
(bardzo rzadko: może wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów);
• zawał serca (bardzo rzadko: może wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów) lub udar ( częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych);
• ostra niewydolność nerek (martwica brodawek nerkowych) zwłaszcza po długotrwałym stosowaniu leku (rzadko: może wystąpić u 1 na 1000 pacjentów);
• zaostrzenie stanów zapalnych spowodowanych zakażeniem (np. martwicze zapalenie powięzi) zwłaszcza podczas jednoczesnego stosowania innych leków z grupy NLPZ (bardzo rzadko: może wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów);
• problemy z wytwarzaniem komórek krwi – pierwsze objawy to: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia jamy ustnej, objawy grypopodobne, silne wyczerpanie, krwawienie z nosa i skóry (bardzo rzadko: mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób);
• może wystąpić ciężka reakcja skórna zwana zespołem DRESS. Objawy DRESS obejmują: wysypkę skórną, gorączkę, obrzęk węzłów chłonnych i wzrost liczby eozynofili (rodzaj białych krwinek) (nieznane: częstości nie można oszacować na podstawie dostępnych danych).
Inne działania niepożądane:
Bardzo często (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów)
• nudności, zgaga, gazy, biegunka, zaparcia, wymioty, ból brzucha
Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):
• ból głowy, senność, zawroty głowy, zmęczenie, pobudzenie, trudności z zasypianiem, drażliwość;
• utajona utrata krwi, która może doprowadzić do stanu, w którym występuje zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (objawy to zmęczenie, bóle głowy, trudności w oddychaniu podczas ćwiczeń, zawroty głowy i bladość skóry), owrzodzenie jamy ustnej i opryszczka, zapalenie jelita grubego (objawy to biegunka, zazwyczaj z domieszką krwi i śluzu, ból brzucha, gorączka), nasilenie choroby zapalnej jelit, zapalenie błony śluzowej jelita.
Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):
• pokrzywka, świąd, wybroczyny lub zasinienia pod skórą, wysypka skórna, napady astmy (czasami z niedociśnieniem krwi);
• katar lub zatkany nos, kichanie, ucisk lub ból twarzy, trudności w oddychaniu;
• zapalenie żołądka (objawy to ból, nudności, wymioty, krwawe wymioty, krew w kale);
• zwiększona wrażliwość skóry na słońce;
• gromadzenie się płynu w tkankach organizmu, zwłaszcza u pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi lub zaburzeniami czynności nerek;
• zaburzenia widzenia.
Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów)
• choroby skóry, stawów i nerek (toczeń rumieniowaty układowy);
• depresja, dezorientacja, omamy, choroby psychiczne z dziwnymi lub niepokojącymi myślami i
nastrojami;
• brzęczenie, syczenie, gwizdanie, dzwonienie lub inne uporczywe szumy w uszach;
• wzrost azotu mocznikowego we krwi, aminotransferaz i fosfatazy alkalicznej w surowicy, zmniejszenie stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu, hamowanie agregacji płytek krwi, wydłużenie czasu krwawienia, zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy, zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy, widoczne w badaniach krwi;
• utrata wzroku.
Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):
• szybkie lub nieregularne bicie serca (palpitacje);
• gromadzenie się płynu w tkankach organizmu;
• wysokie ciśnienie krwi;
• zapalenie przełyku, zwężenie jelit;
• wypadanie włosów lub przerzedzenie włosów;
• ciężkie zakażenia skóry z powikłaniami dotyczącymi tkanek miękkich; mogą one wystąpić podczas ospy;
• zaburzenia miesiączkowania.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ibuprofen Dr. Max należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:
• bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym,
• jeśli pacjent ma lub miał kiedykolwiek w przeszłości astmę lub chorobę alergiczną, ponieważ
może wystąpić duszność,
• jeśli u pacjenta występuje katar sienny, polipy błony śluzowej nosa lub przewlekła obturacyjna
choroba płuc, gdyż istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Reakcje alergiczne mogą wystąpić w postaci napadów astmy (tak zwana astma analgetyczna), obrzęku Quinckego lub pokrzywki,
• jeśli pacjent ma chorobę serca,
• jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowały wrzody żołądkowo-jelitowe,
• jeśli u pacjenta występowała choroba przewodu pokarmowego (jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna),
• jeśli u pacjenta występuje toczeń rumieniowaty układowy lub mieszana choroba tkanki łącznej
(choroba skóry, stawów i nerek),
• jeśli stwierdzono dziedziczne zaburzenia układu krwiotwórczego (ostra porfiria przerywana),
• jeśli pacjent ma zaburzenia krzepnięcia krwi,
• jeśli pacjent przyjmuje inne NLPZ. Należy unikać jednoczesnego stosowania z innymi NLPZ, w
tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych,
• w przypadku ospy wietrznej (varicella) zaleca się unikanie stosowania leku Ibuprofen Dr. Max,
• jeśli pacjent jest w podeszłym wieku.

Producent

Dr. Max Pharma s.r.o.
Na Florenci 2116/15
Nové Město
110 00 Praga 1
Republika Czeska

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ibuprofen Dr. Max:
• Jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
• jeśli u pacjenta występowała reakcja alergiczna, taka jak astma, trudności z oddychaniem, obrzęk
twarzy, języka lub gardła, pokrzywka, swędzenie nosa i katar, reakcja alergiczna na aspirynę lub
inny lek z grupy NLPZ,
• jeśli u pacjenta występuje owrzodzenie lub krwawienie z żołądka lub dwunastnicy (lub jeśli
występowały 2 lub więcej takie epizody w przeszłości),
• jeśli u pacjenta w przeszłości występowało krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego
podczas stosowania NLPZ,
• jeśli u pacjenta stwierdzono krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie,
• jeśli u pacjenta występują niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego,
• jeśli u pacjenta występuje ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub
niewystarczającym spożyciem płynów),
• jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub ciężka choroba serca,
• jeśli pacjentka jest w okresie ostatnich 3 miesięcy ciąży.

Skład

Substancją czynną leku jest ibuprofen.
Każda kapsułka zawiera 400 mg ibuprofenu.
• Pozostałe składniki to: makrogol 400 (E 1521), sorbitanu oleinian (E 494), powidon K30, potasu
wodorotlenek (E 525).
Skład kapsułki: żelatyna (E 441), makrogol 400 (E 1521), sorbitol, ciekły (E 420), trójglicerydy o
średniej długości łańcucha.
Skład tuszu: alkohol izopropylowy, Opacode Black (S-1-17823) zawierający: szelak, alkohol
izopropylowy, żelaza tlenek czarny (E 172), alkohol N-butylowy, glikol propylenowy, amonu
wodorotlenek.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Lek Ibuprofen Dr. Max może wpływać na działanie innych leków lub też inne leki mogą wpływać na działanie leku Ibuprofen Dr Max, np.:
• leki o działaniu przeciwzakrzepowym (czyli leki rozrzedzające krew/zapobiegające powstawaniu
zakrzepów, np. kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna),
• leki obniżające wysokie ciśnienie krwi (inhibitory ACE takie jak kaptopryl, leki blokujące receptor beta-adrenergiczny takie jak atenolol, antagoniści receptora dla angiotensyny II jak
losartan).
Ponadto niektóre inne leki mogą ulegać wpływowi lub mieć wpływ na działanie leku Ibuprofen Dr.Max. W związku z tym zawsze przed zastosowaniem leku Ibuprofen Dr. Max jednocześnie z innymi;lekami pacjent powinien zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.
W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:
• Kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ (leki przeciwzapalne i przeciwbólowe): ponieważ może to zwiększać ryzyko owrzodzeń lub krwawień z przewodu pokarmowego.
• Digoksyna (w przypadku niewydolności serca): ponieważ działanie digoksyny może być nasilone.
• Glukokortykoidy (leki zawierające kortyzon lub substancje podobne do kortyzonu): ponieważ może to zwiększać ryzyko owrzodzeń lub krwawień z przewodu pokarmowego.
• Leki przeciwpłytkowe: ponieważ może to zwiększać ryzyko krwawienia.
• Fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki): Ponieważ działanie fenytoiny może być nasilone.
• Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (leki stosowane w depresji): mogą one zwiększać ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego.
• Lit (lek stosowany w leczeniu maniakalno-depresyjnej choroby i depresji): Ponieważ działanie litu może być nasilone.
• Probenecyd i sulfinpirazon (leki stosowane w leczeniu dny moczanowej): Ponieważ wydalanie ibuprofenu może być opóźnione.
• Leki stosowane w nadciśnieniu i leki moczopędne: ponieważ ibuprofen może osłabiać działanie tych leków i może istnieć ryzyko zwiększonego ryzyka dla nerek.
• Leki moczopędne oszczędzające potas: ponieważ może to prowadzić do hiperkaliemii (wysok poziom potasu we krwi).
• Metotreksat (lek stosowany w leczeniu raka lub reumatyzmu): Ponieważ działanie metotreksatu może być nasilone.
• Takrolimus i cyklosporyna (leki immunosupresyjne): Ponieważ może wystąpić uszkodzenie nerek.
• Zydowudyna (lek stosowany w leczeniu HIV / AIDS): Ponieważ stosowanie ibuprofenu może powodować zwiększone ryzyko krwawienia do stawu lub krwawienia, które prowadzi do obrzęku u pacjentów z hemofilią chorych na HIV.
• Sulfonylomocznik (lek przeciwcukrzycowy): Mogą wystąpić interakcje.
• Antybiotyki chinolonowe: Ponieważ ryzyko drgawek może być zwiększone.
• Aminoglikozydy (antybiotyki): Ponieważ wydalanie aminoglikozydów może być przedłużone.
• Mifepriston (środek przepisany w celu przerwania ciąży): Ponieważ ibuprofen może osłabiać działanie tego leku.
• Bisfosfoniany (leki przepisywane w leczeniu osteoporozy): ponieważ mogą zwiększać ryzyko owrzodzeń lub krwawień z przewodu pokarmowego.
• Pentoksyfilina) (lek zalecany w celu zwiększenia przepływu krwi do rąk i nóg): ponieważ może to zwiększać ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego.
• Baklofen, środek zwiotczający mięśnie: Ponieważ toksyczność baklofenu może być zwiększona.
• Worykonazol lub flukonazol (leki przepisywane w leczeniu zakażeń grzybiczych): Ponieważ wrażliwość na ibuprofen może być zwiększona.
Jednoczesne stosowanie leku Ibuprofen Dr. Max z produktami zawierającymi miłorząb japoński może zwiększyć ryzyko krwawienia.

Stosowanie leku u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Ibuprofen Dr. Max u młodzieży o masie ciała poniżej 40 kg lub u dzieci poniżej 12 lat

Wskazania

Ibuprofen Dr. Max jest stosowany do krótkotrwałego łagodzenia bólów o słabym i umiarkowanym
nasileniu, takich jak bóle głowy, ostra migrena z aurą lub bez aury, bóle zębów, ból po urazach tkanek miękkich bóle miesiączkowe, gorączka i ból stawów, mięśni lub gardła w przebiegu przeziębienia.
W przypadku chorób zapalnych i zwyrodnieniowych stawów, kręgosłupa i tkanek miękkich układu
mięśniowo-szkieletowego, którym towarzyszy ból, zaczerwienienie, obrzęk i sztywność stawów oraz nerwoból (ból nerwów), lek można stosować wyłącznie za zgodą lekarza.

calvin klein in2u, szczoteczka podróżna, nuxe olejek z drobinkami efekt, rozświetlacz pina, szampon do kreconych wlosow, kod rabatowy pandora, klej do sztucznych rzes, aceton gdzie kupić, catrice lip booster, farba do włosów garnier color naturals paleta kolorów, versace eros flame, promocja perfumy, łojotok twarzy, giorgio armani si opinie

yyyyy