Ibufen Forte (smak malinowy) 40 ml

6,90 

Opis

Wskazania: Gorączka różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych). Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego (także bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego). Produkt nie zawiera cukru. Dawkowanie: Działania niepożądane można ograniczyć, stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów. Określając dawkę ibuprofenu należy uwzględnić mc. i wiek pacjenta. Zwykle stosowana dawka pojedyncza ibuprofenu wynosi 7-10 mg/kg mc, aż do maks. dawki dobowej wynoszącej 30 mg/kg mc. Niemowlęta 3-6 m-ąc życia, 5-7,6 kg: 1,25 ml (odpowiada 50 mg ibuprofenu); maks. dawka dobowa 3,75 ml (odpowiada 150 mg ibuprofenu). Niemowlęta 6-12 m-ąc życia, 7,7-9 kg: 1,25 ml (odpowiada 50 mg ibuprofenu); maks. dawka dobowa 3,75-5 ml (odpowiada 150-200 mg ibuprofenu). Dzieci 1-2 lat, 10-12 kg: 2,5 ml (odpowiada 100 mg ibuprofenu); maks. dawka dobowa 7,5 ml (odpowiada 300 mg ibuprofenu). Dzieci 3-5 lat, 13-19 kg: 2,5 ml (odpowiada 100 mg ibuprofenu); maks. dawka dobowa 10 ml (odpowiada 400 mg ibuprofenu). Dzieci 6-9 lat, 20-29 kg: 5,0 ml (odpowiada 200 mg ibuprofenu); maks. dawka dobowa 15 ml (odpowiada 600 mg ibuprofenu). Dzieci 10-12 lat, 30-39 kg: 5,0 ml (odpowiada 200 mg ibuprofenu); maks. dawka dobowa 20 ml (odpowiada 800 mg ibuprofenu). Dzieci i młodzież od 12 lat oraz dorośli powyżej 40 kg: 5-10 ml (odpowiada 200-400 mg ibuprofenu); maks. dawka dobowa 30 ml (odpowiada 1200 mg ibuprofenu). W przypadku dzieci w wieku 3-5 m-cy, należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli objawy nasilają się lub jeśli nie ustępują po 24 h. W przypadku dzieci w wieku powyżej 6 m-cy, należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli podawanie produktu jest konieczne przez więcej niż 3 dni lub jeśli objawy ulegają nasileniu. Produkt leczniczy przeznaczony do doraźnego stosowania. Pacjenci w podeszłym wieku: dostosowanie dawki nie jest wymagane. Pacjentów w podeszłym wieku należy monitorować pod względem wystąpienia działań niepożądanych. U pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek nie ma potrzeby zmniejszenia dawki. U pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby nie ma potrzeby zmniejszenia dawki.Uwagi: W celu dokładnego dawkowania do opakowania dołączony jest dozownik w formie strzykawki. Przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć. Lek podaje się po posiłkach, z dużą ilością płynów. Należy zachowywać co najmniej 6 h przerwę między kolejnymi dawkami. Nie należy przekraczać maks. dawki dobowej. Rozpoczęte opakowanie należy zużyć w ciągu 6 m-cy.Przeciwwskazania: Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów: z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, z nadwrażliwością na inne NLPZ, u których po przyjęciu ASA lub innych NLPZ występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci nieżytu błony śluzowej nosa, pokrzywki lub astmy oskrzelowej, z chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy czynną lub w wywiadzie, perforacją lub krwawieniem, również tymi występującymi po zastosowaniu NLPZ, z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek, z ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA), z krwawieniem z naczyń mózgowych lub z innym czynnym krwawieniem, ze skazą krwotoczną lub z niewyjaśnionymi zaburzeniami układu krwiotwórczego, z ciężkim odwodnieniem (wywołanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów), w III trymestrze ciąży. Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u niemowląt ważących poniżej 5 kg.Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności: Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów z: toczniem rumieniowatym układowym oraz mieszaną chorobą tkanki łącznej – zwiększone ryzyko jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, chorobami przewodu pokarmowego oraz przewlekłymi zapalnymi chorobami jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), nadciśnieniem tętniczym i/lub zaburzeniem czynności serca, ponieważ pogorszeniu może ulec czynność nerek, wrodzonymi zaburzeniami metabolizmu porfiryn (np. ostra przemijająca porfiria), bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym, zaburzeniami czynności nerek, zaburzeniami czynności wątroby, zaburzeniami krzepnięcia krwi (ibuprofen może przedłużyć czas krwawienia), u pacjentów z nadwrażliwością na inne substancje, gdyż w przypadku zastosowania produktu leczniczego dla dzieci występuje u nich również zwiększone ryzyko reakcji nadwrażliwości, u pacjentów, u których występuje katar sienny, polipy nosa lub przewlekłe obturacyjne zaburzenia oddechowe, gdyż istnieje u nich zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Reakcje te mogą wystąpić w postaci napadów duszności (tak zwana astma analgetyczna), obrzęku Quinckego lub pokrzywki. Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. U pacjentów w podeszłym wieku ryzyko wystąpienia działań niepożądanych na skutek stosowania produktu leczniczego jest większe niż u pacjentów młodszych. Częstość występowania oraz nasilenie działań niepożądanych można zmniejszyć, stosując najmniejszą możliwą dawkę terapeutyczną przez możliwie najkrótszy okres. Krwawienie, owrzodzenie i perforacja przewodu pokarmowego. Istnieje ryzyko wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które może być śmiertelne i które niekoniecznie musi być poprzedzone objawami ostrzegawczymi lub może wystąpić u pacjentów, u których takie objawy ostrzegawcze występowały. W razie wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego czy owrzodzenia, należy natychmiast odstawić produkt leczniczy. Pacjentom z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie osobom w wieku podeszłym, należy powiedzieć, że powinni informować lekarza o wszelkich nietypowych objawach dotyczących układu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu), zwłaszcza w początkowym okresie terapii. Pacjenci ci powinni stosować jak najmniejszą dawkę produktu leczniczego. Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji wzrasta wraz ze zwiększeniem dawki NLPZ, u pacjentów z owrzodzeniem w wywiadzie, zwłaszcza powikłanym krwotokiem lub perforacją i u osób w podeszłym wieku. U pacjentów tych leczenie należy rozpoczynać od najmniejszej dostępnej dawki. U tych pacjentów, jak również u pacjentów wymagających jednoczesnego leczenia małymi dawkami ASA lub innymi substancjami czynnymi mogącymi zwiększać ryzyko zmian w obrębie przewodu pokarmowego należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami ochronnymi (np. mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej). Należy zachować ostrożność stosując produkt leczniczy u pacjentów, stosujących jednocześnie inne leki, które mogą zwiększać ryzyko zaburzeń żołądkowo-jelitowych lub krwawienia, takie jak kortykosteroidy lub leki przeciwzakrzepowe jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki antyagregacyjne jak ASA. NLPZ należy podawać ostrożnie osobom z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna), gdyż stany te mogą ulec zaostrzeniu. Ibuprofen należy odstawić w przypadku wystąpienia owrzodzeń lub krwawienia z przewodu pokarmowego. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i/lub niewydolnością serca w wywiadzie należy zachować ostrożność, ponieważ w związku z leczeniem NLPZ obserwowano zatrzymanie płynów, nadciśnienie tętnicze i obrzęki. Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością krążenia, rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, obwodowymi chorobami tętnic i/lub chorobami mózgowo-naczyniowymi, jak również pacjenci z czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (np. nadciśnieniem tętniczym, hiperlipidemią, cukrzycą, palący tytoń) powinni być leczeni ibuprofenem tylko po dokładnym rozważeniu. Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg/dobę) i długotrwale może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar). Generalnie, badania epidemiologiczne nie wskazują, że przyjmowanie małych dawek ibuprofenu (np. 400 mg/kg mc. może spowodować objawy przedawkowania. U dorosłych dokładna dawka mogąca spowodować takie objawy nie jest precyzyjnie określona. T0,5 podczas przedawkowania wynosi 1,5-3 h. U większości pacjentów przyjmujących klinicznie znaczące dawki NLPZ mogą wystąpić: nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu lub biegunka. Mogą także wystąpić: szumy uszne, ból głowy, krwawienie z żołądka lub jelit, bezdech i spadek ciśnienia krwi. Ciężkie zatrucie wpływa na OUN i objawia się sennością, a bardzo rzadko także pobudzeniem i dezorientacją lub śpiączką. Bardzo rzadko mogą wystąpić napady drgawkowe. Podczas ciężkich zatruć może wystąpić kwasica metaboliczna, a czas protrombinowy/INR może być zwiększony. Mogą wystąpić: ostra niewydolność nerek lub uszkodzenie wątroby. U pacjentów z astmą może wystąpić zaostrzenie objawów astmy. Nie ma swoistego antidotum. Leczenie jest objawowe i podtrzymujące. Należy monitorować czynność serca i kontrolować objawy czynności życiowych, o ile są stabilne. Należy rozważyć podanie doustnie węgla aktywowanego wciągu 1 h od przedawkowania.Działanie: Ibuprofen jest pochodną kwasu propionowego, wykazującym działanie przeciwgorączkowe, przeciwbólowe i przeciwzapalne. Mechanizm działania przeciwzapalnego ibuprofenu związany jest ze zmniejszeniem syntezy i uwalniania prostaglandyn poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej, która katalizuje przemianę kwasu arachidonowego do prostaglandyn, nie wyklucza się jednak istnienia innych mechanizmów. Wykazano, że działanie przeciwgorączkowe i przeciwbólowe ibuprofenu rozpoczyna się w ciągu 30 min. od przyjęcia produktu leczniczego.Skład: 5 ml zawiesiny zawiera 200 mg ibuprofenu.

perfumy ck męskie, bielenda eco nature żel, estrovita immuno kids, rapid white bleaching powder set, sara i przemek czy są razem, proces gojenia ust po kwasie, eveline podkład tea tree

yyyyy